Nyttige linker

Økonomisk informasjon

Annen nyttig info

Brønnøysundsregistrene
Etablerer.no
Bedin
God Styreskikk ( fra EY )
Konsumprisindeksen
Valutakurser
Børs-ordbok
Juridisk ordliste
Ordbok

Satser

Nyheter

NRK

Skatt og lover

Skatteetaten
Arveavgift
Lignings ABC
Regel etter bransje
Lovdata
Norge.no
Uttalelser finansdepartementet
Bindende forhåndsuttalelser
Aksjeloven

Revisjon

Revisorforeningen DNR
God Revisjonsskikk 2006
Revisorloven
God revisorskikk

Regnskap