...

Regnskapsførsel, fakturering og lønnskjøringer

for små og mellomstore kunder

Både enkeltpersonsforetak og aksjeselskap

Tjenester:

 • Regnskap 
 • Lønn
 • Fakturering 
 • Betalingstjenester               
 • Purringer
 • Bedriftsetablering
 • Budsjett
 • Oversendelse til inkasso  
 • Årsoppgjør 
 • Innsending av selvangivelse med vedlegg 
 • Aksjonærregisteroppgaver 
 • Innsending regnskap til Brønnøysund
 • Skatte -og avgiftsrådgivning
 • Landbruksregnskap
 

 

...
Regnskapssentralen AS

Vikaveien 29

4817 HisTlf: 37 01 20 50

Fax: 37 01 21 25